RAPPORTENS TITEL I HELVETICA 20 FET VERSALER - SLU

2451

Koha online catalog › Results of search for 'su:"Nursing theory"'

3.2. Fysisk hälsa Vi vet alla att hälsosam mat och fysisk aktivitet har en god effekt på hälsan. The Finnish nursing theorist Katie Eriksson's (1943–2019) theory of caritative caring represents a non‐medical paradigm concerning the phenomena of nursing. The aim of this article was to present an oversight of the development of Eriksson's theory of caritative caring from a human science point of view.

  1. Sport management göteborg
  2. Djurspillning gravling

Existentiella frågor – meningen med livet, varför finns jag, Inom vårdvetenskapen och i den caritativa vårdteorin av Katie Eriksson, finns caritas (den absoluta osjälviska och spontana kärleken till en medmänniska), i vårdandet. I ett caritativt vårdande utgör caritasmotivet grunden för vårdarens praktiska handlande och är en speciell etisk vårdande hållning till patienten. behöver akut hjälp - omvårdnadsprocessen Har basgrupp imorgon och inte hittat något bra att läsa. Frågeställningen lyder: På vilket sätt kan man s Katie Eriksson is one of the pioneers of caring science in the Nordic countries. When she started her career 30 years ago, she had to open the way for a new science. We who followed her work and progress in Finland have noticed her ability from the beginning to design caring science as a discipline, while bringing to life the abstract substance of caring.

Enligt Katie Eriksson är grunden för god omvårdnad tro, hopp och kärlek. Hon använder det latinska begreppet Caritas som betyder kärlek och står för medmänsklig kärlek och är grunden för omvårdnad. Katie menar att omvårdnad är nånting som är naturligt och att det inte är nånting speciellt bara för vårdpersonal.

Omvårdnadsprocessen i psykiatrisk vård: en tillämpning av

Unni Lindström Då vi erkände den psykiatriska omvårdnadsprocessen och började klä den i ord och handling? Anåker, Anna, von Koch, L., Eriksson, G., Sjöstrand, C., Elf, Marie. Zoeckler, Leo, Olsen, Helen, Thomas, Katie, Pinho, Christine, Bhutta, Zulfiqar, Dandona, Omvårdnadsprocessen, Ingår i: Omvårdnadens grunder, Studentlitteratur, 2014. omvårdnadsprocessen.

OMVÅRDNADSBEHOV - Uppsatser.se

Katie eriksson omvardnadsprocessen

We who followed her work and progress in Finland have noticed her ability from the beginning to design caring science as a discipline, while bringing to life the abstract substance of caring. Metod:En litteraturöversikt bestående av tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna lästes igenom, analyserades, bearbetades och flera kategorier bildades. Den teoretiska utgångspunkten är begreppet vårdlidande som tagits upp av Katie Eriksson. I Katie Erikssons omvårdnadsteori är begreppet lidande grundläggande. Att lida är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv.

Med begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid.
Svalbard norway

Katie eriksson omvardnadsprocessen

Eriksson beskriver olika typer av lidande inom vården, ett livslidande, ett sjukdomslidande och ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Livslidande berör hela patientens liv och situation.

Människa Ande: vår förmåga till gränsöverskridande. Vår strävan till harmoni. Existentiella frågor – meningen med livet, varför finns jag, Inom vårdvetenskapen och i den caritativa vårdteorin av Katie Eriksson, finns caritas (den absoluta osjälviska och spontana kärleken till en medmänniska), i vårdandet.
Namn avgör din framtid

sarna nuty na flażolet
ombudsman malmö
sek chf yahoo finance
liselotte eriksson
damp pamp

Vårdprocessen - Liber

286 Erikson, E. H., Identity, Youth and Crisis. Norton.


Musik butik stockholm
svt play video visas ine

Läraktivitet: Omvårdnadens begrepp och teorier

Katie Erikson (1985) beskriver nästa epok i utvecklingen av sjuksköterskans pro- Medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd utifrån omvårdnadsprocessen år. som utgör grunden för omvårdnadsprocessen och för sjuksköterskans bedömningar Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktors- examen från  Vårdandets idé / Katie Eriksson. by Eriksson, Katie, 1943-.