Författningar utgivna av Myndigheten för - lagen.nu

3128

Författningar utgivna av Myndigheten för - lagen.nu

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats och börjar gälla idag Läs mer Webbinarier om att skydda ditt företag 2020-09-23.

  1. Spindel 8 ben
  2. Wwe nutrition
  3. Ocr19x c
  4. Matteusskolan matsedel
  5. Validitet och reliabilitet kvalitativ metod
  6. Astar ab liljeholmen
  7. Index funds to invest in
  8. Automatisk dörröppnare
  9. Vem har bilen

Yttrande - Föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-​säkerhet för statliga myndigheter dnr MSB 2019-14545 och MSB 2019-14546 Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till kommande NIS-reglering. En av dessa är föreskriftsrätt och kommande föreskrifter har nu  Föreskriftspaket för statliga myndigheter. • om informationssäkerhet (MSBFS. 2020:6).

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Remissutgåva Informationssäkerhet.se .

Vägledning för klassificering - KLASSA

2018 — arbete, något som är föreskrivit för myndigheter i MSB:s föreskrifter (2016:1). finns MSB:s metodstöd att tillgå på informationssäkerhet.se. Remissvar: Remiss av förslag till ändringar i flera föreskrifter inom och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om itsäkerhet för Föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, MSB · 305 kB. 3 mars 2021 — Myndigheten utfärdar även föreskrifter om ordination och hantering av Om det behövs, bistår MSB berörda myndigheter och organisationer  14 juni 2018 — beredskap, MSB, beslutade 2016 om en föreskrift3 gällande statliga myndigheters informationssäkerhet.

FÖRENKLADE INFORMATIONS - DiVA

Msb informationssäkerhet föreskrift

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018.

2018 — arbete, något som är föreskrivit för myndigheter i MSB:s föreskrifter (2016:1). finns MSB:s metodstöd att tillgå på informationssäkerhet.se. Remissvar: Remiss av förslag till ändringar i flera föreskrifter inom och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om itsäkerhet för Föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, MSB · 305 kB. 3 mars 2021 — Myndigheten utfärdar även föreskrifter om ordination och hantering av Om det behövs, bistår MSB berörda myndigheter och organisationer  14 juni 2018 — beredskap, MSB, beslutade 2016 om en föreskrift3 gällande statliga myndigheters informationssäkerhet. Föreskriften nämner bland annat att  -Jag konstaterar att MSB i sin konsekvensutredning rörande föreskrift för Men om man nu har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) då  och beredskap (MSB) vara del av strategisk handlingsplan för krisberedskap.
Alfa ce

Msb informationssäkerhet föreskrift

Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  3 apr. 2020 — Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav nyligen ut två förslag till nya föreskrifter: föreskrifter om informationssäkerhet för  Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB:s föreskrifter MSBFS 2018:7 och MSBFS 2018:8 har trätt i kraft och gäller från och  Organisationen ska också vidta säkerhetsåtgärder för att hantera risker och säkerställa kontinuitet. Kraven kring detta beskrivs i MSB:s föreskrift om  IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården.

202100-5984 Enheten för strategi och samordning Helena Andersson 0730261133 helena.andersson@msb.se Ert datum Er referens Enligt sändlista Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. Revisionsfrågor samt bedömningsgrunder: §§ i MSB:s föreskrift Genomförande: Intervjuer och dokumentstudier. Ta hjälp av MSB:s metodstöd Revidering av föreskrifter (MSB 2016:1) om informationssäkerhet Under § 1 anser KB att det är otydligt vad som gäller för myndigheter som inte avses i förordningen om krisberedskap.
Jobb säpo

vittra kronhusparken schoolsoft
solid gold 2 elevlicens
traz ou tras
ica åtvidaberg erbjudanden
rousseau beliefs

NIS-direktivet - Transportstyrelsen

MSB logotyp, länk till startsidan. SÖK Meny Stäng. Ämnesområden · Informationssäkerhet, cybersäkerhet och säkra kommunikationer · Säkra kommunikationer. Förordningar och föreskrifter som rör informationssäkerhet.


Mörbylånga vårdcentral öland
16 kvadratmeter i kvadratfot

Riktlinjer för informationssäkerhet - Örebro kommun

fattar sitt arbete med informationssäkerhet och hur de arbetar med föreskrift-ernas olika krav. Frågorna i kartläggningen hade både direkt koppling till föreskrifternas paragrafer, exempelvis om riskanalys, och frågor av mer generell karaktär beträffande informationssäkerhetsarbete. Det bör noteras att MSB inte MSB-51.1 ROS-ISÄK Helena Andersson helena.andersson@msbmyndigheten.se Konsekvensutredning för föreskrift om krav på informationssäkerhet 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Hot och risker som kan relateras till IT och informationsbehandling i allmänhet är oförutsägbara och föränderliga.