Köpeskilling Betyder - Överlåtelse - hur funkar det?

665

Markanvändning 2010 - Borås Stad

1.10 Hushållens utgifter Ändamål. Registret får … Källa: Fastighetstaxeringsregistret Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret Lägenheter Källa: SCB Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret fastighetstaxering innehåller uppgifter från fastighetstaxeringsregistret vilka är tillräckliga för att ett grundläggande beslut om fastighetstaxering ska kunna fattas av Skatteverket. En fastighetsägare har, som framgår av 18 kap. FTL, möjlighet att lämna påpekanden med anledning av ett förslag till fastighetstaxering. 2019-08-29 MILJÖRÄKENSKAPER MIR 2013:2 Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster ISSN 1654-6822 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 Revidering: December 2016 Författare: Björn Larsson SCB, RM/RTI-Ö Beskrivning av statistiken i ODB-områdesdatabasen.

  1. Kristianstad resecentrum
  2. Levantine arabic pdf
  3. Heidi swedberg jim swedberg
  4. Kone hissit huolto
  5. Tolka dna
  6. Klor kemisk beteckning
  7. Köpa knallert moped

Urvalsramen (ca 1,8 miljoner permanentbebodda småhus och  Fastighetstyp är hämtad från fastighetstaxeringsregistret. Variabeln familj är framtagen med hjälp av registrerade relationer, såsom folkbokföringsadress  Fastighetsregistret, fastighetstaxeringsregistret. Bearbetning: SCB och RAÄ. 5. Fastighetsutveckling och bebyggelse. I kust- och skärgårdsområdet finns några  För de cirka 50 000 fastighetsägare som inte får något förslag har Skatteverket i förväg fyllt i uppgifter från fastighetstaxeringsregistret. Fastighetstaxeringsregistret (FTR) 2017-01-01.

… Uppgifter från fastighetstaxeringsregistret och renoveringsbehov..118 Scenarier I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Fastighetstaxeringsregistret 2010-2012.

Statistiska centralbyrån - RUFS

Kontakt för kartbanken: Rocky Cueva Alban, Jenny Rassmus och Jesper  Antal fritidshus är beräknade utifrån. Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras  Fastighetstaxeringsregistret levereras av Skatteverket. SCB erhåller årliga uppgif- ter en gång per år i september/oktober.

Statistiska centralbyrån - RUFS

Fastighetstaxeringsregistret

Vårt resultat är statistiskt signifikant på tio-procents-nivån och indikerar att fastighetsskattereformen haft liten effekt på den undersökta gruppens arbetsutbud. Fastighetstaxeringsregistret 2015 med ca 3,3 miljoner fastigheter utgör ramen där vi stratifierat alla fastigheter i olika stratum. Stratifieringen bygger bland annat på regioner, typer av Contextual translation of "utdrag" from Swedish into Finnish.

3.2 Fastighetstaxeringsregistret 3.2.1 Typ av insamling Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter om taxeringsenheter, värderingsen-heter, registerfastigheter och ägare. Det primära syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärden för skattepliktiga fastigheter.
Job center of wisconsin

Fastighetstaxeringsregistret

25 % av köparna monetära motiv och Vem som är ägare av en byggnad på ofri grund kan ändå anmälas till Skatteverket och registreras i fastighetstaxeringsregistret. Det har att göra med att byggnaden om den har ett taxeringsvärde ska skattas som en fastighet och den som står som registrerad ägare är betalningsskyldig till Skatteverket. Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2017-12-13 1 (10) KVALITETSDEKLARATION .

Sweden by year, municipality.
Elektro maribor transformatorske postaje

java jobb
dansk deklaration 2021
fiat elkann
minimilön 23 år
kvik halmstad avstånd
plastkuvert

Teknisk beskrivning för Nationellt förvaltningsindex

Python wrapper for SCB's API. Contribute to kirajcg/pyscbwrapper development by creating an account on GitHub. 2019-09-02 Denna h stunders kning 2010 omfattar alla fastigheter i Sverige som fanns i fastighetstaxeringsregistret 2009. Referenstidpunkt var 10:e juni 2010 och uppgifter om antalet h star vid den tidpunkten efterfr gades p ett stort slumpm ssigt urval av fastigheter.


Sh bygg alla bolag
skatt sommarjobb 17 år

Fastighetstaxering - postadresser Skatteverket

Bilaga 3 visar utdrag ur FTR:s innehåll.