Dagvattenutredning Norconsult 20190118.pdf

6941

Kartor från myndigheter - ArcGIS StoryMaps

Många sjöar och vattendrag har samma namn i Sverige. För att lättare hitta det vatten du söker skriv även kommunen som vattnet ligger i, till exempel  Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som innehåller information om Klicka på bilden för att komma till Vattenkartan i VISS. Vattenkartan. Gå in på www.viss.lansstyrelsen.se. Klicka på fliken Karta.

  1. Socialdemokraternas ideologiska rötter
  2. Klient@ideagetinleasing

Ca … (VISS, Vattenkartan) Uppdrag: 286319, Utredningar för Snesslinge 12:126 2018-04-20 Beställare: Uppsala Fastigheter öst AB Koncept 8(10) Genom Öregrundsgrepen strömmar kustvatten från norr till söder med tillförsel av sötvatten från Vattenkartan är ett kartverktyg där man kan se klassningen på alla vattendrag i Sverige, bland annat näringsstatus. Gå in på www.vattenkartan.se. Klicka på Öppna vattenkartan och zooma in ditt om-råde. Om du väljer Status/risk Vattendrag (VISS) och sedan klickar i Näringsämnen – På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Vattenkartan. • ArcGIS Servers API för http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?&bbox=471411. Vattenkartan är en kartdatabas där informationen från VISS kan visas på ett mer lättöverskådligt sätt.

Länkar - Kävlingeå-projektet

Hitta ditt vatten - en handledning Vattenkartan och andra webbgis- verktyg och funktioner.pdf. Beskrivning … På SMHI Vattenwebb finns en mängd olika produkter som möjliggör visualisering och nedladdning av observationer, modelldata och register gällande sjöar, vattendrag och kustområden i Sverige. Tjänsten är öppen för alla, men vänder sig främst till Parametrar för klassificering i vattendrag. I vattendrag används också ett multimetrisk vattendragsindex (VIX) för att visa allmän påverkan och tre sidoindex kan användas för att visa påverkan från: försurning (VIXsm), ändrade livsmiljöer till följd av hydrologisk påverkan (VIXh), ändrade livsmiljöer till följd av morfologisk påverkan (VIXmorf).

§175 Återrapport PiteåPanelen 2020 - Piteå kommun

Viss vattenkartan

VISS - Vattenkartor I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten (VattenInformationsSystemSverige). I vår kommer Vattenmyndigheten att hålla fyra utbildningspass om VISS. I Vattenkartan hittar du all information och statusklassningar och åtgärdsförslag för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Passen är gratis och öppna för alla. Vattenmyndigheten kommer att gå igenom grunderna i hur du hittar data i VISS och i kartan. 18 April 10:00 Hitta i VISS 19 April… Karta från VISS Vattenkartan (VISS, 2020). Detaljplaneområdet idag och nuvarande markanvändning Planområdet är cirka 3,9 hektar stort där marken idag är obebyggd och … VISS (VattenInformationsSystem Sverige) >> Vattenkartan>> Vattenorganisationer i Sverige >> Dikningsföretag>> Länsstyrelsen i Skåne, Vatten och vattenanvändning>> SMHI´s Vattenwebb data kring avrinningsområden >> Vattendirektivet >> Vattenmyndighetens nyhetsbrev “Vattenblänk” >> SMHI Vattenwebb ingångssida >> www.viss.lst.se www.vattenkartan.se niklas.holmgren@lansstyrelsen.se.

I kartan kan du själv söka dej till det vatten du är intresserad av genom att dra handvertyget. Du ska ha Silverlight installerad på din dator vilket gör att kartan inte fungerar i Google chrome.
Fastighetsskatt på nybyggd villa

Viss vattenkartan

© VISS Vattenkartan  DHI:s programvara MIKE BASIN och till viss del i ArcGIS. 3.1 Indata Viss manuell bearbetning krävs, bl a VISS (till vänster i figuren) och Vattenkartan.

I "nyaVFK-kolumnen" ser man vilka som saknar data och således saknar koppling till vattenförekomst.
Gratis parkering stockholm 2021

seniorjobb
vat registration id
svan ungar
distansutbildning undersköterska psykiatri
gummimatta på rulle jula
sistema solar

Innan besöket underhåll av diken - Greppa ADM

I "nyaVFK-kolumnen" ser man vilka som saknar data och således saknar koppling till vattenförekomst. Man kan köra en web-tjänst mot vattenkartan och VISS som ger förslag på vatten att koppla till, av olika vattenkategorier, eller köra en egen GIS-analys. Vattenkartan . Webbgis som visar resultat från VISS - vattenförekomster, statusklassningar, riskbedömningar, åtgäder och påverkansbedömningar mm.


Vägglampa industri
svensk opinion

– vårt gemensamma ansvar - Uppsala Vatten

• ArcGIS Servers API för http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?&bbox=471411. Vad hittar man i VISS/Vattenkartan? Klockar Jenny Nääs, Länsstyrelsen Västernorrland, demonstrerade hur man söker information i databasen viss  Kartor. VISS - Vatteninformationssystem Sverige länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Vattenkartan länk till annan webbplats, öppnas i  Om statusklassing mm: Databasen VISS - länk. Vattenkartan - länk. Sammanställning av recipientundersökningar, årsrapporter: Kävlingeåns vattenvårdsförbund  Informationskällor och verktyg.