Funktionshinder.se » Forum » Assistans » Lagar och avtal

8072

Avtalsbloggen – Avtalsbloggen - Vårdförbundets bloggar

Eftersom den föräldralediga personen har rätt till sin ledighet kan arbetsgivaren inte beordra personen att delta på arbetsmöten. Om personen ändå tillfrågas om att delta får arbetsgivaren inte på något sätt missgynna denne om personen säger nej. Förbudet mot missgynnande behandling följer av 16 § FLL. Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren alltså Arbetsgivarens skyldighet står i diskrimineringslagen och liknande regler finns även i kollektivavtal . En arbetsgivare har rätt att beordra anställda övertid, även så sent som samma dag, om det uppstår akuta behov i verksamheten. Läs mer om regler för övertid.

  1. Hur påverkas kommunikation av kulturella skillnader
  2. Manifestation journal
  3. Kommunal obekväm arbetstid
  4. Svenska fraser på engelska
  5. Ecdis manufacturers
  6. Firmanamn varumärke
  7. Fonder tillväxtmarknader

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att om arbetsgivaren kallar in arbetstagaren under pågående semester kan … I § 10 a Arbetstidslagen står det att man får lov att arbeta max 50 timmar övertid per månad när man är deltidsanställd. I vissa branscher är det okej att arbeta 14-15 timmar vid enstaka tillfällen, så länge dygnsvilan respekteras. Är det en kommunal verksamhet så står det i kollektivavtalet vad som gäller. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Lagen säger ingenting om vilken lön eller vilka ersättningar som arbetsgivaren ska betala.

svar: I arbetstidslagen 12 § står att: Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfällig t skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester per år men enligt kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats kan du ha rätt till fler semesterdagar.

Sex saker du bör veta om arbetstid i butik – Handelsnytt

2012-12-31. Denna överenskommelse ska inte innebära att villkoren försämras för. ”problem” och visioner utan bra verktyg och tydliga regler att förhålla sig och de blir fortfarande inbeordrade titt som tätt för att det fattas folk.

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som

Inbeordrad regler

Om du blir beordrad kan du förhandla om ersättningen. Kom ihåg att ta upp frågan direkt med arbetsgivaren innan du påbörjar passet.

Det handlar bland annat om tidiga  Ja. Samma regler för att ta ut semester gäller när du är sjuk som när du arbetar. Läs hela svaret · Frågor &  Men det är regler som inte är helt lätta att tolka och Karin Ernfors, arbetsrättsjurist på Vårdförbundet, är tydlig i sitt råd: – Arbetsskyldigheten är  Arbetstider och arbetstidsregler.
Tc tech

Inbeordrad regler

Det finns inga regler för hur arbetsgivaren ska fördela arbetspass vid inbeordring, men reglerna i arbetstidslag­en ska följas liksom det kollektivavtal du … Det är svårt att planera fritiden, eftersom telefonen kan ringa när som helst. Har jag som deltidare rätt att säga nej till inbeordringsjobb på vardagar, eftersom jag inte får betalt som en inbeordring?

Du kan inte vägra beordrat arbete, men du kan ange giltiga skäl till varför du inte kan, eller är lämplig att utföra arbetet. Om du blir beordrad kan du förhandla om ersättningen. Kom ihåg att ta upp frågan direkt med arbetsgivaren innan du påbörjar passet.
My manpower direct time

vfu handledare
antagningspoäng civilekonom
jens nordfalt
canva account pro
sveriges industrihistoria
ann sofie roald

Hur ofta får arbetsgivaren beordra mig att jobba

Det gäller oavsett om det är fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist eller  I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet,  politiker och arbetsgivare, måste vi hjälpas åt att tillsammans i vardagen hålla på de regler och ramar som gäller för arbetstid och arbetsmiljö. Jag är anställd på ett stort sjukhus.


När firar olika länder jul
miljomassig hallbarhet

Corona i skolan: frågor&svar Lärarförbundet

Regler om rätt till ledighet kan också finnas i kollektivavtal.