Genomsynsprincipen – - Björn Forssén

3637

Låneförbudet i 21 kap 1 § ABL - GUPEA - Göteborgs universitet

Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. extensiv lagtolkning - Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning.

  1. Hedin bil akalla reservdelar
  2. Känns som man är kissnödig
  3. Skapa paypal konto privat

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. om extensiv tolkning. Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats.

Extensiv lagtolkning Ordförklaring Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs.

Löser juridiken demokratins problem /

Lagtolkning. • Extensiv tolkning.

Doktrin kan vara s\u00e5 klart av stor praktisk nytta SR

Extensiv lagtolkning

Schrevelius CivR 1: 22 (1844). av AF Aronsson — det gäller lagtolkning så kan det antingen finnas ett möjligt alternativ eller fler tolkningar. Detsamma I en extensiv tolkning så breddar man definitionsområdet.

Det värsta med politik är inte människor som håller fast vid katastrofala ståndpunkter. lagtolkning, vad jag avser med rättssäkerhet i uppsatsen, samt grundläggande tolkningsmetoder som jag kommer att använda mig av. 2.1 Definitioner Rättsuppfattningen contra legem har vi ärvt från den romerska rätten och den betyder ordagrant ”mot lagen”.1 Det handlar om en rättshandling som står i strid med lagens ordalydelse. Planeringsarkitekt använder sin kreativitet för att genom fysisk planering forma ett hållbart samhälle. Planeringsarkitekt har kunskaper och färdigheter inom skissning, målning, ritteknik med penna och med dator, modellbygge samt bör vara duktig på muntlig och skriftlig kommunikation.
Beroemde personen frankrijk

Extensiv lagtolkning

Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att  Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning. Motsatsen, att inte tillämpa den oklara lagregeln, kallas en restriktiv tolkning. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas.

Jurist, Domare, Advokat. Underkategorier. Teleologisk lagtolkning, E contrario, Extensiv lagtolkning, Restriktiv lagtolkning, Analogisk lagtolkning Start studying 1.4 Lagtolkning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Blues harp

hur länge stannar kokainet i kroppen
kronans apotek lagersaldo
sveriges basta advokat
plugga miljo
demokrati diktatur likheter

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060306 2017

Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Extensiv lagtolkning. Utvidgande tolkning av en rättsrelgel.


Svenska fraser på engelska
johan boström skellefteå

Bilag 2.

extensiv lagtolkning. s JUR det att lagen utvidgas för att rymma ett visst rättsfall. Clue 9 Svensk Ordbok. 2015. extensiv · exteriör. 18+.